Politik

Anthon Gyllensten 2018 - Din Centerröst i riksdagen och kommun vid valet 2018

 

Jag heter Anthon Gyllensten och söker ditt förtroende att bli Centerpartiets riksdagskandidat för Stockholms Stad och Stockholms Län. Jag söker också ditt stöd och förtroende att bli Centerpartiets kommunvalskandidat för Haninge Kommun.

 

Jag tror på frihet och självbestämmande. Jag sitter idag i kretsstyrelsen i kommunen samtidigt som jag studerar Sociologi och har ambitionen att ha en fil.Kand i Juridik och en fil. Kand i Sociologi innan vi tillsammans skall gå till val i september 2018.

 

Här nedan skriver jag min vision och vad jag vill fokusera på som din riksdagskandidat för Centerpartiet.

 

  • Försvar, säkerhet.

Världen står inför en orolig tid, det har så varit i många år. Fortsatt verkar det fortsätta. Vi ser att Rysslans gång på gång kränker svenskt territorium. Vi ser att kriget i mellanöstern fortsatt jämnar platser mer marken. Oroligheten för svensk del har ökat. Sverige skall vara det land som bidrar till säkerhet när andra länder visar på aggresioner. Vi skall fortsätta utbilda personal till försvarsmakten, vi måste därmed öka försvarsanslagen.

 

Jag vill mena att för oss som politiker skall vi arbeta för att se att människor skall kunna leva utan oro för det oroligheterna som sker runt i världen. Därför bör Sverige påbörja en slags process att ingå i internationella säkerhetspolitiska samarbeten, NATO är ett sådant.

För att vi vet att exempelvis nordiska samarbetet och svensk-finska samarbetet att internationella samarbeten som ställer oss väl.

 

 

  • Trygghet i hela landet.

Tryg skall vara en självklarhet inom landets gränser. Jag vill med det mena att vi som Center-politiker skall tillge våra väljare hopp. Hopp om att vi ska motverka populism, sexism, främlingsfientlighet. Hopp om att varje blivande mamma skall ha ett sjukhus att komma till där kompetent personal finns när det är dags att föda. Ingen skall behöva föda i bilen för att förlossningssjukhusen blir nedlanda i S-styrda kommuner.

 

Bruna krafter får inte sätta agendan för den liberala politiken som vi tillsammans i Alliansen vill föra. Därför tror jag att det är viktigt att berätta för er väljare om konkreta förslag som gör oss trygga, konkreta förslag om att poliser skall bli fler i vårat samhälle. Blåljuspersonal och samhällsnyttiga funktioner måste kunna ta sig runt om i landet för att hjälpa andra. I ett land som Sverige bör det vara höga straff för de som väljer att bruka våld och hot mot polis, ambulans och brandkår.